Üdvözöljük a

A kereskedelem több mint 36 millió munkahelyet biztosít Unió-szerte | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A kereskedelem több mint 36 millió munkahelyet biztosít Unió-szerte

2018. december 5.

A világ más részeire irányuló uniós export minden eddiginél fontosabb, hiszen 36 millió munkahelyet biztosít Európa-szerte, ami kétharmados növekedést jelent a 2000-es adathoz képest. E munkahelyekből 14 milliót nők töltenek be. Ezen túlmenően a világ más részeire irányuló uniós export 2,3 billió EUR hozzáadott értéket teremt az EU-ban.

Amióta e Bizottság 2014-ben hivatalba lépett, 3,5 millióval nőtt az exportnak köszönhetően létrejött munkahelyek száma. E munkahelyek a gazdaság többi részéhez képest átlagosan 12%-kal magasabb fizetéssel járnak.

 

A közelmúltbeli uniós kereskedelempolitikai nap keretében közzétett jelentés részletes tájékoztatókat tartalmaz az egyes uniós tagállamok által elért eredményekről. Az export Unió-szerte munkahelyeket teremt és tart fenn, amelyek száma növekedést mutat. A legmagasabb emelkedés 2000 óta Bulgáriában (+312%), Szlovákiában (+213%), Portugáliában (+172%), Litvániában (+153%), Írországban (+147%), Észtországban (+147%) és Lettországban (+138%) tapasztalható.

 

Amikor valamely tagállamban jó eredményeket érnek el az uniós exportőrök, az kedvezően hat más tagállamok munkavállalóira is. Ez azért van így, mert az ellátási láncban árukat és szolgáltatásokat nyújtó cégek számára is haszonnal jár, ha végfelhasználójuk külföldön értékesíti a végterméket. Például a világ többi részére irányuló francia kivitel mintegy 627 000 munkahelyet biztosít a többi uniós tagállamban.

 

Végezetül a világ különböző országaiba irányuló uniós export mintegy 20 millió munkahelyet biztosít az Unión kívül. E munkahelyek száma 2000 óta több mint kétszeresére nőtt. Az Egyesült Államokban például több mint 1 millió munkahelyet tart fenn az olyan amerikai áruk és szolgáltatások biztosítása, amelyek a globális ellátási láncon keresztül beépülnek az uniós kivitelbe.

 

A tanulmány megvizsgálta a nemek közötti egyensúlyt, és arra a következetetésre jutott, hogy az uniós kereskedelem közel 14 millió nő munkahelyének fenntartásához járul hozzá.

 

Háttér-információk

Az Európai Bizottság a kereskedelempolitikát az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú részeként azonosította. Figyelembe véve a globális gazdasági helyzet gyors változásait, minden eddiginél fontosabb megértenünk, hogy miként befolyásolja a kereskedelem a foglalkoztatást. Ez csak oly módon valósítható meg, ha átfogó, megbízható és összehasonlítható információkat és elemzéseket gyűjtünk, amelyek lehetővé teszik a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt.

 

E célkitűzés által vezérelve az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) és a Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága együttműködött egy olyan kiadvány létrehozása érdekében, amely értékes eszközként kíván szolgálni a kereskedelmi döntéshozók és kutatók számára.

 

A 2015. évi első kiadványt követően a jelentés számos mutatót felsorol, amelyek az EU egészét és minden egyes tagállamot illetően is részletesen bemutatják a kereskedelem és a foglalkoztatás közötti kapcsolatot, elsődleges adatforrásként az új, 2016-ra vonatkozó WIOD-adatbázisra (World Input-Output Database, WIOD) támaszkodva. Ezen információk kiegészülnek az életkor, a készségek és a nem szerinti bontásban feltüntetett foglalkoztatási adatokkal. Valamennyi mutató a világ többi részére irányuló uniós exportra vonatkozik, hogy így mutasson rá az uniós kereskedelempolitikai döntéshozatal hatókörére.

 

Forrás: ec.europa.eu