Üdvözöljük a

Az európai kamarák nyilatkozata a vállalkozói jogokról | Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az európai kamarák nyilatkozata a vállalkozói jogokról

2018. május 16.

Az Eurochambres, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége 2018. április végén bemutatta az
uniós intézmények képviselőinek a Vállalkozói Jogok Nyilatkozatát. A szövetség alapításának 60. évfordulója alkalmából, konzultációkra építve megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amely 12 feltételt határoz meg annak érdekében, hogy az uniós vállalkozók és vállalkozások sikeresek legyenek, tovább erősödjenek, és helyt tudjanak állni a világpiaci versenyben.

 

 

 

 

Az üzleti élet 60 éve támogatja az európai integráció folyamatát
A Római Szerződés aláírását követően az Eurochambres volt az első európai szinten létrehozott gazdasági szervezet. Az idők folyamán a szövetség fokozatosan bővült, mára 44 nemzeti és 2 transznacionális kamarai szervezetet foglal magába. Az Eurochambres hálózatát jelenleg mintegy 1.700 regionális és helyi kamara alkotja, amelyek több mint 20 millió, többnyire kis- és középvállalkozást képviselnek.

 

A 12 vállalkozói jog rövid ismertetése:


1. EGY TELJES KÖRŰEN MŰKÖDŐ EGYSÉGES BELSŐ PIAC
Továbbra is sok felesleges és tagállami szinten eltérő előírás akadályozza a határon átnyúló kereskedelmet,különösen a szolgáltatási szektort illetően. A belső piaci szabályoknak biztosítaniuk kellene, hogy a digitális forradalomban rejlő lehetőségek egyértelműen a határon átnyúló kereskedelmet szolgálják.


2. TISZTESSÉGES ÉS KEDVEZŐ KERESKEDELMI FELTÉTELEK AZ EU-N KÍVÜL
Amennyiben az Európai Unió továbbra is a globális gazdaság egyik vezetője kíván maradni, ki kell használni a nemzetköziesítés és a gazdasági növekedés között fennálló szoros összefüggést. Ehhez pedig az szükséges,hogy az EU kereskedelempolitikájában és kereskedelemfejlesztési tevékenységeiben a KKV-k központi szerepet kapjanak.


3. MEGFELELŐEN KÉPZETT ÉS RUGALMAS MUNKAERŐ
Az európai vállalkozások számára egyre nagyobb nehézséget jelent a megfelelően képzett munkaerő hiánya, miközben a társadalom és technológia megállíthatatlan ütemben fejlődik. A probléma feloldásához olyan kulcsfontosságú kihívásokra kell megoldásokat találni, mint a szakképzettségre irányuló igények előrejelzése, a szakképzett munkaerő mobilitási lehetőségeinek ösztönzése, valamint az üzleti és oktatási szféra együttműködésének támogatása.


4. A MIGRÁNSOK HATÉKONY GAZDASÁGI BEILLESZKEDÉSE
A menekültválságot, mint humanitárius kihívást, kizárólag hatékony társadalmi-gazdasági integráció segítségével lehet megoldani. A migránsok segíthetnek a hiányszakmák betöltésében Európában, amennyiben egy eredményes együttműködést sikerül kialakítani a KKV-k specifikus igényeinek a figyelembevételével.


6. ELÉRHETŐ ÉS IGÉNYEKRE SZABOTT FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁSOK
Az elérhető pénzügyi források és a KKV-k igényei között fennálló szakadék aláássa a befektetési lehetőségek megvalósítását és a gazdasági növekedést. További erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a pénzügyi támogatást nyújtó intézmények és a tőkeigényes vállalkozások elvárásai találkozzanak.


7. KKV BARÁT EU-S JOGSZABÁLYALKOTÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS -ELLENŐRZÉS
Ugyan a "gondolkozz először kicsiben" elv alkalmazásának fontosságát az uniós jogalkotók széles körben elfogadták és hivatalosan elismerték, a gyakorlatban továbbra is gyakran figyelmen kívül hagyják. Ezen a területen jelentős előrelépésre van szükség a következő uniós programidőszakban, amennyiben az EU erősíteni kívánja a vállalkozások 99 %-át kitevő KKV-nak a versenyképesség fokozásában betöltött vezető szerepét.


8. A VÁLLALKOZÓI KEDV ÖSZTÖNZÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK
A vállalkozói kedv ösztönzésében a politikai döntéshozók kulcsszerepet játszhatnak. A vállalkozói készségek elsajátítását be kell építeni a nemzeti oktatási tantervekbe, és kiemelt figyelmet kell fordítani a nők és migránsok vállalkozói készségeinek fejlesztésére. Európa váljon a vállalkozói kedv központjává!

 

9. A CÉGEK ALAPÍTÁSÁT ÉS NÖVEKEDÉSÉT TÁMOGATÓ ÖKOSZISZTÉMA
Az Európa egyes részein már virágzó start-up ökoszisztémák mintájára további erőfeszítésekre van szükség mind a kezdő, mind a már működő vállalkozások fejlődésének támogatásában. Az egységes belső piac kiteljesítése a legkézenfekvőbb módja annak, hogy az EU lehetőséget teremtsen a vállalkozások felzárkózására, ugyanakkor ezen túlmenően is még számos további uniós szintű támogató intézkedésre van szükség.


10. MÁSODIK ESÉLY A CSŐDBE MENT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS A VÁLLALKOZÁSOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTÉSE
Az Európai Uniónak dolgoznia kell azon, hogy minimumra csökkentse az elkerülhető üzleti kudarcokat és lehetővé tegye az életképes cégek tulajdonjogának átruházását. Figyelembe véve e két célkitűzés komplexitását, mindkét esetben fontos a cégek tájékoztatása és a számukra nyújtott üzleti tanácsadás. Az EU-nak proaktív szerepet kell játszania az erre irányuló reformok végrehajtásában és a megfelelő támogatási rendszerek kidolgozásában.


11. A KOCKÁZATVÁLLALÁST ÉS INNOVÁCIÓT BÁTORÍTÓ GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖRNYEZET
Az uniós jogalkotóknak el kell ismerniük, hogy a kockázat az üzleti élet elkerülhetetlen és velejáró eleme, különösen abban a tekintetben, ami a gyorsan növekedő és innovatív gazdasági tevékenységeket illeti. Az uniós hivatalnokoknak és politikusoknak tehát el kell fogadniuk a felelős kockázatvállalás és innováció érdemi fontosságát, és azoknak szakpolitikai döntéseikben és intézkedéseikben is tükröződniük kell.


12. FEJLETT, ÖSSZEKAPCSOLT ÉS ELÉRHETŐ DIGITÁLIS INFRASTRUKTÚRA
Manapság a digitalizáció a legtöbb üzleti modell kulcseleme. Az EU-nak központi szerepe van a digitalizáció jogi, biztonsági, hozzáférési és infrastrukturális kereteinek kidolgozásában, és mindezt a vállalkozások - különösképpen a KKV-k - igényeihez igazodva kell végrehajtaniuk.


13. MEGFIZETHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIA- ÉS NYERSANYAGELLÁTÁS
Az EU célja továbbra is egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló energiából fenntartható és egy teljes mértékben körkörös gazdaság kiépítése. Ezek a fontos vállalások kizárólag az üzleti szféra széles körének aktív elköteleződésével valósulhatnak meg. Ehhez pedig megfelelő keretfeltételekre, célzott támogatásra és piacalapú megközelítésre van szükség.


A dokumentumot Jean-Claude Juncker elnökön kívül a többi vezető uniós politikai döntéshozónak is megküldték, és az abban megfogalmazottak kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be az Eurochambres
szakmapolitikai javaslataiban a következő jogalkotási időszak során.

 

A nyilatkozat ide kattintva olvasható angolul.

 

Forrás: MKIK EU hírlevél 2018/7.