Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai választások 2020

Tisztelt Kamarai Tag, Tisztelt Vállalkozó!

 

2020-ban lejár a kamarai küldöttek és tisztségviselők mandátuma, ezért választásokra kerül sor.

 • A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2020. július 2. napján meghozta a szükséges határozatokat, így ettől a naptól az Alapszabály 136. pontja értelmében lehetővé vált az új küldöttek jelölése.
 • A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény értelmében valamennyi – Veszprém megyében bejegyzett – egyéni és társas vállalkozás jogosult küldöttet jelölni és választani az adott tagozatban, függetlenül attól, hogy tagja-e a területi kamarának. Küldöttnek viszont kizárólag önkéntes kamarai tagsággal rendelkező vállalkozás képviselőjét lehet jelölni.
 • Küldöttjelölésre a 2020. július 2-i küldöttgyűlést követő naptól a küldöttválasztó tagozati ülésekig bezárólag van lehetőség. A küldöttválasztó tagozati ülésekre 2020. szeptember 8-án kerül sor. Ezeken az üléseken valamennyi, Veszprém megyében nyilvántartásba vett vállalkozás bejegyzett képviselője részt vehet, jelölhet és szavazhat a küldöttekre.
 • A jelölés a kamara honlapján (ld. lejjebb) elérhető jelölőlap kitöltésével személyesen, levélben, faxon vagy e-mailen történhet, a jelölő gazdálkodó szervezet nevének, címének (székhelyének) pontos feltüntetésével, illetve hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával.
 • A beérkezett jelölések lezárt dobozba kerülnek, amelyet a tagozati ülések előtt a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság bont fel. E testületek ellenőrzik a jelölések jogszerűségét.
 • A szeptemberi tagozati üléseken a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti az addig beérkezett jelöléseket, s ott helyben is lesz mód további jelölésekre. A tagozati üléseken résztvevők nyílt szavazással döntenek a jelöltek elfogadásáról.
 • Az a személy lesz küldött jelölt, aki a jelenlévők 50% + 1 arányú támogató szavazatát megkapja. Ha a tagozatra meghatározott küldöttlétszámmal azonos jelölt van, akkor nyílt, egyszeri szavazással döntenek a jelenlévők a listáról. Amennyiben a tagozatra meghatározott küldöttlétszámnál több jelölt van, akkor titkos szavazásra kerül sor, s az ún. erősorrend fog dönteni a küldöttekről. Amennyiben az utolsó helyen szavazategyenlőség alakul ki, akkor sorsolással kell eldönteni, hogy ki tölti be az adott tisztséget.

 

A kamara Alapszabályának 64. pontja értelmében a Küldöttgyűlés 100 fős, a következő tagozati megoszlásban:

 • ipari tagozat: 32 fő;
 • kereskedelmi tagozat: 21 fő;
 • szolgáltató és vendéglátó tagozat: 31 fő;
 • kézműves tagozat: 16 fő;

 

A küldöttválasztást követően a Jelölő Bizottság tagjai javaslatot kérnek a kamara megválasztott küldötteitől a kamara elnökére, általános alelnökére, a tagozati alelnökökre, az elnökség tagjaira, az Ellenőrző és Etikai Bizottság tagjaira, illetve az országos küldöttek személyére vonatkozóan.

A jelölés a jelen tájékoztatóhoz mellékelt jelölőlapon, levélben, faxon vagy e-mailen történhet, a jelölő küldött nevének, az általa képviselt kamarai tag nevének és címének (székhelyének), aláírásának feltűntetésével.

2020. szeptember 15-én kerül sor a tisztújító Küldöttgyűlésre, amelynek terveink szerint egyetlen napirendi pontja lesz: a fenti tisztségviselők megválasztása. A Küldöttgyűlés során a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a küldöttek javaslatait, de a helyszínen is mód lesz további jelölésre. Jelölt lesz az a személy, aki a jelenlévő küldöttek 50% + 1 arányú támogató szavazatát megkapja.

Amennyiben az egyes tisztségekre ugyanannyi jelölés van, mint amennyit az Alapszabály meghatároz, akkor a Küldöttgyűlés nyílt, egyszeri szavazással határoz a listáról tisztségenként, több jelölés esetén titkos szavazást kell tartani, s a tisztségek elnyeréséről az ún. erősorrend dönt.

 

Az egyes tisztségekről a Küldöttgyűlés külön-külön határoz, a következő sorrendben:

 • a kamara elnöke,
 • általános alelnök,
 • tagozati alelnökök,
 • Elnökség tagjai,
 • Etikai Bizottság tagjai,
 • Ellenőrző Bizottság tagjai,
 • országos kamara küldöttei.

 

A jelölések megkönnyítése céljából a kamara székhelyén (Veszprém, Radnóti tér 1.) és honlapján megtekinthető a kamarai tagok listája. A megyében nyilvántartásba vett vállalkozásokat tartalmazó választási névjegyzék a kamara ügyfélszolgálatain tekinthető meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden vállalkozás csak abban a tagozatban jelölhet küldötteket, amelybe főtevékenysége alapján besorolást nyert, s természetesen kizárólag olyan kamarai tagot jelölhet, aki ugyanabba a tagozatba nyert besorolást. Minden vállalkozás legfeljebb annyi küldöttet jelölhet, amennyi a tagozat küldöttlétszáma.

 

 

A mellékelt, kitöltött jelölőlapot a következő elérhetőségek valamelyikére várja a kamara:

 • postai úton: 8201 Veszprém, Pf.: 220.
 • e-mailen: valasztas@veszpremikamara.hu
 • faxon: 06-88/412-150
 • személyesen: Veszprém, Radnóti tér 1. (1. em. 207.)

 

A jelöléssel és a választási eljárással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető személyesen, valamint a 06-88/429-008-as telefonszámon.

 

 

Kamarai választásokkal összefüggő ülések időpontjai

 

2020. szeptember 1. (kedd) 10 óra:

 • Választási Bizottságok ülése

 

2020. szeptember 8. (kedd):

Küldöttválasztó tagozati ülések:

 • 9 óra  Ipari tagozat ülése
 • 11 óra Szolgáltató és vendéglátó tagozat ülése
 • 13 óra Kereskedelmi tagozat ülése
 • 15 óra Kézműves tagozat ülése

 

2020. szeptember 15. (kedd) 10 óra:

 • Tisztújító Küldöttgyűlés, tisztségviselők megválasztása

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: