Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai választások 2024

Tisztelt Kamarai Tag!
Tisztelt Vállalkozó!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2024-ben lejár a kamarai küldöttek és tisztségviselők mandátuma, ezért választásokra kerül sor.

 • A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2024. március 20. napján meghozta a szükséges határozatokat, így ettől a naptól az Alapszabály 132. pontja értelmében lehetővé vált az új küldöttek jelölése.
 • A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény értelmében valamennyi – Veszprém vármegyében bejegyzett – egyéni és társas vállalkozás jogosult küldöttet jelölni és választani az adott tagozatban, függetlenül attól, hogy tagja-e a területi kamarának. Küldöttnek viszont kizárólag önkéntes kamarai tagsággal rendelkező vállalkozás képviselőjét lehet jelölni.
 • A kamara honlapján (www.veszpremikamara.hu/valasztasok) és hivatali helyiségében (Veszprém, Radnóti tér 1.) megtekinthető a kamarai tagok listája a jelölés megkönnyítése érdekében.
 • Küldöttjelölésre a 2024. március 20-i küldöttgyűlést követő naptól a küldöttválasztó tagozati ülésekig bezárólag van lehetőség.
 • A küldöttválasztó tagozati ülésekre 2024. május 14-én kerül sor. Ezeken az üléseken valamennyi, Veszprém vármegyében nyilvántartásba vett vállalkozás bejegyzett képviselője részt vehet, jelölhet és szavazhat a küldöttekre.
 • A jelölés a kamara honlapján elérhető jelölőlap kitöltésével személyesen, levélben vagy e-mailen történhet, a jelölő gazdálkodó szervezet nevének, címének (székhelyének) pontos feltüntetésével, illetve hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával.
 • A beérkezett jelölések lezárt dobozba kerülnek, amelyet a tagozati ülések előtt a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság bont fel. E testületek ellenőrzik a jelölések jogszerűségét.
 • A 2024. május 14-i tagozati üléseken a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti az addig beérkezett jelöléseket, s ott helyben is lesz mód további jelölésekre. A tagozati üléseken résztvevők nyílt szavazással döntenek a jelöltek elfogadásáról. Az a személy lesz küldött jelölt, aki a jelenlévők 50% + 1 arányú támogató szavazatát megkapja. Ha a tagozatra meghatározott küldöttlétszámmal azonos jelölt van, akkor nyílt, egyszeri szavazással döntenek a jelenlévők a listáról. Amennyiben a tagozatra meghatározott küldöttlétszámnál több jelölt van, akkor titkos szavazásra kerül sor, s az ún. erősorrend fog dönteni a küldöttekről. Amennyiben az utolsó helyen szavazategyenlőség alakul ki, akkor sorsolással kell eldönteni, hogy ki tölti be az adott tisztséget.

 

A kamara Alapszabályának 61. pontja értelmében a Küldöttgyűlés 70 fős, a következő tagozati megoszlásban:

 • ipari tagozat: 31 fő;
 • kereskedelmi tagozat: 13 fő;
 • szolgáltató és vendéglátó tagozat: 13 fő;
 • kézműves tagozat: 13 fő.

 

A küldöttválasztást követően a Jelölő Bizottság tagjai javaslatot kérnek a kamara megválasztott küldötteitől a kamara elnökére, a tagozati alelnökökre, az Elnökség tagjaira, az Ellenőrző és Etikai Bizottság tagjaira, illetve az országos küldöttek személyére vonatkozóan.

A jelölés a jelen tájékoztatóhoz mellékelt jelölőlapon, levélben vagy e-mailen történhet, a jelölő küldött nevének, az általa képviselt kamarai tag nevének és címének (székhelyének), aláírásának feltűntetésével.

2024. június 25-én kerül sor a tisztújító Küldöttgyűlésre, amelynek terveink szerint egyetlen napirendi pontja lesz: a fenti tisztségviselők megválasztása. A Küldöttgyűlés során a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a küldöttek javaslatait, de a helyszínen is mód lesz további jelölésre. Jelölt lesz az a személy, aki a jelenlévő küldöttek 50% + 1 arányú támogató szavazatát megkapja.

Amennyiben az egyes tisztségekre ugyanannyi jelölés van, mint amennyit az Alapszabály meghatároz, akkor a Küldöttgyűlés nyílt, egyszeri szavazással határoz a listáról tisztségenként, több jelölés esetén titkos szavazást kell tartani, s a tisztségek elnyeréséről az ún. erősorrend dönt.

 

Az egyes tisztségekről a Küldöttgyűlés külön-külön határoz, a következő sorrendben:

 • a kamara elnöke,
 • tagozati alelnökök,
 • Elnökség tagjai,
 • Etikai Bizottság tagjai,
 • Ellenőrző Bizottság tagjai,
 • országos kamara küldöttei.

 

A jelölések könnyítése céljából a kamara székhelyén (Veszprém, Radnóti tér 1.) megtekinthető a kamarai tagok listája, illetve a vármegyében nyilvántartásba vett vállalkozásokat tartalmazó választási névjegyzék.

Minden vállalkozás csak abban a tagozatban jelölhet küldötteket, amelybe főtevékenysége alapján besorolást nyert, s természetesen kizárólag olyan kamarai tagot jelölhet, aki ugyanabba a tagozatba nyert besorolást. Minden vállalkozás legfeljebb annyi küldöttet jelölhet, amennyi a tagozat küldöttlétszáma.

 

A mellékelt, kitöltött jelölőlapot a következő elérhetőségekre várjuk:

 

A jelöléssel és a választási eljárással kapcsolatban további információ érhető el a kamara honlapján (www.veszpremikamara.hu/valasztasok), illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető személyesen, valamint a 06-88/814-111-es és 06-88/814-112-es telefonszámokon.