Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vételéről

 

A 2011. év CLVI. sz. törvény értelmében 2012. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, valamint ezzel összefüggésben az 5000,- Ft-os kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) évenkénti megfizetése.

2022. január 1-től nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

 

REGISZTRÁCIÓ

(amennyiben a vállalkozás még nem regisztrált)

 

1.) Elektronikus úton

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az online regisztráció, amelynek főbb lépései:

 • Program indítása
 • A kötelezően kitöltendő adatok beírása
 • Az önkéntesen megadható adatok esetleges kitöltése
 • Az utolsó oldalon a „A beküldendő regisztrációs lap letöltése” opcióra kattintva a kitöltött adatlap letöltése (PDF formátum)
 • Nyomtatás a megjelenő PDF-ből a saját számítógépén
 • Cégszerű aláírás
 • A nyomtatvány beküldése az adatlapon megjelenő kamarának a következő módok egyikén:
  • postai úton az alábbi címre:
   Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
   8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  • az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként az alábbi e-mail címre:
   kamreg@veszpremikamara.hu
 • Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás utalása az alábbi számlaszámra:
  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 12100011-10639683 (Gránit Bank)
  Fontos! Az utalás közleményében kérjük, első helyen tüntesse fel a 11-jegyű adószámát.

 

Megjegyzések:

 • Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó e-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

 • A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.
 • Az ablakok előtt levő kék „i” betű fölé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információkat tudhatjuk meg.
 • Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az online regisztráció, akkor töltse le a kinyomtatható és kézzel kitölthető űrlapunkat.

 

2.) Papír alapú adatlap kitöltésével

Ebben az esetben kérjük, nyomtassa ki, majd töltse ki az alábbi linken elérhető adatlapot, majd aláírva és lepecsételve juttassa el a következő címre:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

 

Szükséges dokumentumok:

 

ONLINE KAMARAI REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara online kamarai regisztrációs adatbázisa az alábbi címen érhető el: 

https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html

 

ÉVENKÉNTI KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

A 2011. évi CLVI. törvény értelmében az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetése minden év március 31-ig kötelező minden vállalkozásnak.

A 2022. január 1-től esedékes díjat a következő bankszámlaszámra szükséges utalni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 12100011-10639683 (Gránit Bank). A vállalkozás azonosítása érdekében kérjük, tüntesse fel a befizetésnél a 11-jegyű adószámát.

Amennyiben a vállalkozás a regisztrációnak nem tesz eleget, a kamara „nyilvántartása rendezetlen”megjegyzéssel bejegyzi a céget, és tartozását behajtás céljából átadja az adóhatóságnak.

Amennyiben az egyéni vállalkozás egy teljes naptári évben szünetelteti tevékenységét, mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól. A szüneteltetés tényét a területileg illetékes kamara részére igazolni és bejelenteni szükséges (ld. változásbejelentő menüpont).

 

IGAZOLÁS, SZÁMLA

A nyilvántartásba vételről szóló igazolások – átutalással történt pénzügyi rendezés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetési esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt – képezik az 5000 forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait.

Számlát nem kerül kiállításra a befizetés pénzügyi igazolásához. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kiállítani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesíteni.

E-mail cím birtokában elektronikusan, ennek hiányában postai úton küld a kamara igazolást.

Az igazolás bármikor letölthető a regisztrációs felületre (www.kamreg.hu) való bejelentkezés után. Aki nem tudja a jelszavát, vagy nem elektronikusan regisztrált, de adott meg e-mail elérhetőséget, a fenti oldalon az adószám beírása után a "Nem tudom jelszavamat" gombra kattintva kérhet új jelszót. Ellenkező esetben vagy probléma esetén kérjük, keresse a kamarát.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) keretében módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetnek (társas vállalkozásnak) a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozónak pedig a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követően nyilvántartásba kell vetetni magát a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és évente 5.000,- kamarai hozzájárulást szükséges fizetnie, 2022-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytatnak. (mezőgazdasági tevékenységek listája ÖVTJ és TEÁOR szerint az oldal alján)

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség nem csak teljes naptári évre, hanem megkezdett évre is vonatkozik (min. 1 nap működés esetén már fizetési kötelezettség áll fenn).

Azon egyéni vállalkozások, amelyek teljes naptári évben szüneteltetik vállalkozói tevékenységüket, adott évben mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól.

A regisztrációt elektronikus módon és papír alapú adatlap kitöltésével lehet megoldani. Az elektronikus felületen valamennyi vállalkozás kitöltheti a regisztrációs adatlapot, és a fent megadott bankszámlaszámra átutalhatja az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást. Akinek nem áll rendelkezésre internetes kapcsolat, az helyben, a kamaránál is elvégezheti a regisztrációt.

A nyilvántartásba vételi kötelezettség egyszeri alkalom. A vállalkozás alakulását, illetve a működésében bekövetkezett változásokat (név, székhely, telephely, főtevékenység) az alakulástól/változástól számított 5 napon belül szükséges bejelenteni a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál.

A kamara által kialakított adatbázis nyilvános, tehát az abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek.

 

A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosultak:

 • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
 • üzleti partnerkeresés,
 • pályázatfigyelés.

 

A törvény által előírt regisztrációs kötelezettség céljai:

 • Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek. Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.
 • Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről, hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a rendelkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

 


 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 1-2. melléklete:

Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:
(egyéni vállalkozók)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszergyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
467503   Növényvédőszer nagykereskedelem  
467504 Műtrágya nagykereskedelem  
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés  
749013 Falugazdász tevékenység  
749031 Haszonállatok törzskönyvezése  
749040 Gombaszakértés  
749049  Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján: (társas vállalkozások)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszer gyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015   Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme  
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 
 
AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.: