Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Származási bizonyítvány

Tájékoztató a származási bizonyítványok kiállításához

 

Kérjük figyelembe venni, hogy az oldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.

 

Felhasználás:

Az általános származási bizonyítványok:

 • harmadik országban történő vámkezeléshez (legnagyobb kedvezmény elve alapján),
 • nem tarifális intézkedések (antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások,   külkereskedelmi statisztikák) céljából,
 • különböző pályázatok és exporthitel finanszírozás, exporthitel biztosítás céljára használhatók fel.

 

Kibocsátási jogosultság:

Magyarországon export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

 • a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,
 • minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák.

 

Származási szabályok:

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

 

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

 

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

Az európai uniós, köztük a magyar kereskedelmi és iparkamarák egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az Útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

 

Kibocsátás:

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

 

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • export számla,
 • kérelem a származási bizonyítvány kibocsátásáról (formanyomtatvány),
 • aláírási címpéldány, meghatalmazás,
 • a származást alátámasztó dokumentumok a származási országtól függően (gyártói nyilatkozat/beszállítói nyilatkozat/harmadik országban kiállított hiteles származási bizonyítvány/egyéb, származást megerősítő dokumentum, stb.),
 • kiszállítást követő kérelem esetén a kiszállítást igazoló dokumentum (CMR, kiszállítási jegyzék stb.).

 

Vonatkozó jogszabályok:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, a 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, Eurochambres útmutató az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási és igazolási szabályokhoz (2016), 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény

 

 A Származási Bizonyítvány kitöltőprogram itt érhető el.

 • A származási bizonyítványok, illetve igazolások kibocsátásának díjait az MKIK Okmányhitelesítési Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza (ld. melléklet).

 

Ügyfélfogadás:

A személyes ügyintézéshez előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés szükséges (ld. Kapcsolat). 

 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
   
AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.: