Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Augusztus 1-jétől nyilatkozhatnak a KATA-vállalkozók

2022. augusztus 01.

2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi KATA) szabályai. A jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kata adóalanyiságuk. Az új KATA választásáról 2022. augusztus 1-jétől szeptember 25-ig lehet nyilatkozni. Az átalányadózás választása augusztus 1-től október 31-ig jelenthető be.

A jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kata adóalanyiságuk.
A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük.

Azonban minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől.
A döntéshez mérlegelni kell, hogy ki melyik lehetőség feltételeinek felel meg.

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK TEENDŐI:

 

1. Az új kata választása

Az új katát kizárólag az Evectv. 3.§ szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire.

Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává. Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Az új kata választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az új kata szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek. Az adózókat 2022. szeptember 1-től kezdve értesíti a NAV a Kata tv. szerinti nyilvántartásba vételről.

Ha az egyéni vállalkozó nem felel meg az új kata feltételeinek, akkor a NAV elutasítja a bejelentkezést és erről határozatot küld.

A már működő egyéni vállalkozók a nyilatkozatot

tehetik meg.

 

2. Az átalányadózás választása

Az az egyéni vállalkozó, aki 2022. augusztus 31-én a régi kata szerint adózik, és nem felel meg az új kata feltételeinek, mert

 • nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó ( A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pont b)-f) pontjai) (idetartozik az egyéni ügyvéd, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő és a szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély),
 • nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó
 • adószámát a NAV a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy a bejelentés időpontjában adószámtörlés hatálya alatt áll,
 • az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett,

az választhatja az átalányadózást, ha megfelel az átalányadózás feltételeinek. (Szja tv. 50-56. §.)

Ha az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja, azt 2022. augusztus 1-től 2022. október 31-ig jelentheti be.

Ez esetben az átalányadózás kezdete 2022. szeptember 1.

Választását

 • az szerinti egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó ONYA-ban az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy ÁNYK-ban a 22T101E jelű adatlapon,
 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély pedig az ONYA-ban a „Természetes személyek adószámigénylése, változásbejelentése” menüben vagy az a 22T101 jelű ÁNYK-s űrlapon

jelentheti be a NAV-hoz. ( A Kata tv. 15. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettséget a NAV ezzel a tájékoztatóval teljesíti.)

 

Aki nem nyilatkozik az átalányadózás választásáról, annak 2022. szeptember 1-től a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint kell adóznia.

Az átalányadózó vagy a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak, ha biztosított, a biztosítási jogviszonyát be kell jelentenie a 22T1041-es nyomtatványon, mely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg. A biztosított egyéni vállalkozónak 18,5 % társadalombiztosítási járulékot és 13 % szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, és havonta be kell vallania a 2258-as bevallásban. (Részletes információk a NAV 3. számú információs füzetében.)

Az egyéni vállalkozók döntését segíti a NAV honlapján megtalálható vállalkozói kalkulátor.

 

A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TEENDŐI:

 

Nem választhatja az új katát a 2022. augusztus 31-én a régi katásként működő

 • egyéni cég,
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, valamint
 • az ügyvédi iroda.

Ezek a vállalkozások eldönthetik, hogy a kisvállalati adót (kiva) vagy a társasági adót (tao) választják.

Ha az érintett vállalkozás megfelel a kiva választására vonatkozó feltételeknek (Katv. III. fejezet.), akkor 2022. augusztus 31-éig nyilatkozhat a NAV-nál

 • az ONYA-ban a „Külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szervezetek adat- és változásbejelentése” vagy a „Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és egyéni cégek adat- és változásbejelentése” nyomtatványon, illetve
 • az ÁNYK-ban a 22T201 vagy a 22T201T jelű nyomtatványon

arról, hogy 2022. szeptember 1-jétől a kiva szerinti adózást választja.

Ha a nyilatkozatot nem nyújtja be, automatikusan a tao (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) szabályai alá kerül, erről nem kell bejelentést tennie.

 

KÖZÖS SZABÁLYOK:

Annak a vállalkozásnak, amely 2022. augusztus 31-én a régi kata alá tartozik, a 2022. augusztusi tételes adót 2022. szeptember 12-ig meg kell fizetnie.

Annak a vállalkozásnak, amely 2022. augusztus 31-én a régi kata alá tartozik (ideértve a vállalkozói tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozót is) az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül soron kívül be kell nyújtania a bevételi nyilatkozatot a 22KATA nyomtatványon, amely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg.

A régi katás vállalkozásnak a 2022-es évre 40 százalékos mértékű adót akkor kell fizetnie, ha a 2022. augusztus 31-éig megszerzett bevétele meghaladja a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 1,5 millió forint szorzatát. (Kata tv. 15. § (3) bekezdése.)

Tehát, ha egy katás egyéni vállalkozónak 2022. augusztus 31-ig minden hónapra meg kellett fizetni a havi 50 ezer forint tételes adót és 12 millió (8x 1,5 millió) forintnál több bevételt szerzett, akkor a 12 millió forint feletti bevétele után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adót 2022. szeptember 30-ig be kell vallani a 22KATA bevallásban, és ezzel együtt az adót is meg kell fizetni.

 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE:

Az új kata szabályait információs füzet tartalmazza.

Az átalányadózás szabályairól „Az egyéni vállalkozók átalányadózásának alapvető szabályai”  című tájékoztató szól, a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait a 3. számú információs füzet,  a kisvállalati adó (kiva) szabályait a  92. számú információs füzet, a társasági adó szabályait pedig a 41. számú információs füzet tartalmazza.

 

Forrás: NAV