Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Környezetvédelmi biztosítás 2024-től

2024. január 12.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet január 1-től hatályos, amelynek értelmében környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezettek a rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodók, hulladék- termelők és hulladéklerakók.

 

Kire terjed ki a jogszabály hatálya?

  • a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladéklerakót üzemeltetőre,
  • a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezetre,
  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység végzésére jogosult koncessziós társaságra,
  • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 32. pontjában meghatározott hulladéktermelőkre,
  • a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő környezeti teher okozójára.

 

A környezetvédelmi biztosítás olyan biztosítási termék, amely a szerződő fél hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozására szolgál.

Hulladéktermelő: akinek tevékenységeiből hulladék képződik, vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez;

A Ht. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.


Ezek a gazdálkodó szervezetek legalább 10 millió forint összegben kötelesek környezetvédelmi biztosítást kötni.

A biztosítás összege a Ht. 2. mellékletében szereplő képlet alapján állapítható meg.

A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett a biztosítást úgy köteles megkötni, hogy a kockázatviselés a tevékenység vagy üzemeltetés megkezdésének időpontjára nézve megkezdődjön. Ha a környezetvédelmi biztosítás e rendelet szerinti feltételekkel történő megkötésekor a tevékenység vagy üzemeltetés már folyamatban van, akkor az új engedély vagy a meglévő engedély módosítása érvényességének kezdőnapja minősül.

A hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet a pénzügyi biztosíték képzésére kötelezettekről, a képzett pénzügyi biztosíték formájáról és mértékéről.


Vonatkozó jogszabályok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet