Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Saját munkavállaló képzés – munkaszerződés módosítással

2023. február 15.

A saját munkavállaló szakirányú oktatására vonatkozó előírásokat több törvény is szabályozza, melyeket pontokba szedve mutatjuk be.

 

Munkaszerződés módosítás - Szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 248.§.

(1) Ha a képzésben részt vevő személy a nem nappali rendszerű szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt és ezen jogviszonyában az őt foglalkoztató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, a szakirányú oktatás az őt foglalkoztatónál az által elkészített képzési program alapján is teljesíthető, tekintet nélkül arra, hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a képzésben részt vevő személy munkaszerződését az Szkt., illetve az e rendelet szerinti szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal úgy kell módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.

A munkaszerződés megosztás során nem kell új T1041-es nyomtatványt benyújtani.

 

12 fős szabály - Szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 247.§.

(1) A duális képzőhely tizenkettőnél több tanulóval és képzésben részt vevő személlyel a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb harminc százalékáig köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpont és a tudásközpont tagja által külön-külön és az ágazati képzőközpont, illetve a tudásközpont által megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.

Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a szakirányú oktatásban a 248. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint való részvételre.

 

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye - A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. tv. (Szocho tv.) 17/A §.

(4A) bekezdés szerint a szakirányú oktatás adókedvezményét az érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel az Szt. alapján szakképzési munkaszerződést köt.

A szakirányú oktatás adókedvezménye szempontjából tehát a Szocho tv. 17/A § (4) bekezdését kell figyelembe venni, és a hivatkozott rendelkezés az adókedvezmény feltételeként nem köti ki, hogy kizárólag duális képzőhelynek minősülő munkáltató érvényesítheti az adókedvezményt. Az Szkr. hivatkozott rendelkezése úgy teszi lehetővé a saját munkavállaló szakirányú oktatását, hogy a felek az eredeti munkaszerződést módosítják a szakképzési munkaszerződésre vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével. A módosult munkaszerződés az Szkt. 83 § (1) bekezdése szerint szakképzési munkaszerződésnek minősül.

Amennyiben a felnőttképzési jogviszonyban indított képzés esetében nem értelmezhető az évfolyam, így azt évfolyamokra bontani sem lehetséges, az évfolyami szorzó a képzés teljes időszakára 1,00.

Fentiekre tekintettel a szakirányú oktatás adókedvezményét az Szkr. 248.§ szerinti duális képzőhelynek nem minősülő foglalkoztató is érvényesítheti.

 

Mentesülés a szociális hozzájárulási adó alól - 2018. évi LII. törvény - a szociális hozzájárulási adóról 5.§.

Az (1) bekezdés e pont ea) pontja szerint a kifizetőt mentesség illeti meg az Szkt. 83§ (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel.

Ez a mentesség a duális képzőhelynek nem minősülő foglalkoztató által a saját munkavállalójával kötött – szakképzési munkaszerződésnek minősülő – módosított munkaszerződés alapján kifizetett munkabér tekintetében is alkalmazható, az eredeti munkakörre, illetve a szakirányú oktatásra megállapított munkabérhányadtól függetlenül.

Mivel az eredeti munkaszerződést a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeivel kell módosítani, így szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyról beszélünk, azaz a teljes bér SZOCHÓ mentes.

 

Társasági adó - 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ (1) bekezdés i) pont ia) alpontja

Az adózás előtti eredményt csökkenti a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes min.bér 24%-a.

Fentiekre tekintettel a TAO kedvezményét a duális képzőhelynek nem minősülő foglalkoztató nem érvényesítheti.

 

Személyi jövedelemadó mentesség  - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet 4.11. pont

A személyi jövedelemadóról szóló jogszabály értelmében adómentes a szakképzési munkaszerződés alapján a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló tv. alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabér és a minimálbért meg nem haladó mértékű pénzbeli és nem pénzbeli juttatás.

Tekintettel arra, hogy az Szja tv. az adómentesség feltétele, hogy a juttatónak duális képzőhelynek kell lennie, ezért a duális képzőhelynek nem minősülő munkáltató által kifizetett munkabérre, illetve nyújtott juttatásra a mentesség nem alkalmazható.

 

Sikerdíj - Szocho tv. 17/A. §.

Az(1) bekezdés b) pontja szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.

A sikerdíj esetében nem köti ki a jogszabály, hogy csak duális képzőhelyek vehetik igénybe.

 

Példa a bérmegosztásokra

Jelenleg tisztázandó kérdés még a hatóságokkal, hogy abban az esetben, ha duális képzőhely a kifizető, és a munkavállaló a módosított szerződésében az eredeti munkabére helyett kapja a teljes fizetését szakképzési munkabérként, ebben az esetben az szja mentesség csak a 168.000 Ft-ig illeti meg a munkavállalót, vagy a teljes szakképzési munkabér után.

 

Költségkalkulátor:

https://dualis.mkik.hu/kalkulator

 

Példa a szabadság megosztásra