Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vételéről

 

A 2011. év CLVI. sz. törvény értelmében 2012. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, valamint ezzel összefüggésben az 5000,- Ft-os kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) évenkénti megfizetése.

2022. január 1-től nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

A kamarai hozzájárulás jóváírásával kapcsolatos érdeklődés, információkérés során a vállalkozások fordulhatnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara illetékes osztályához is. (Pénzügy, számvitel)

 

 

REGISZTRÁCIÓ / ADATMÓDOSÍTÁS

 

Online Kamarai Nyilvántartó Rendszer

 

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

A 2011. évi CLVI. törvény értelmében az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetése minden év március 31-ig kötelező minden egyéni és társas vállalkozásnak.

A kamarai hozzájárulást az alábbi bankszámlaszámra szükséges utalni:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 12100011-10639683 (Gránit Bank)

A vállalkozás azonosítása érdekében kérjük, tüntesse fel a befizetésnél a 11-jegyű adószámát.

 

Amennyiben a vállalkozás a regisztrációnak nem tesz eleget, a kamara „rendezetlen” megjegyzéssel bejegyzi a vállalkozást, és tartozását behajtás céljából átadja az adóhatóságnak.

Amennyiben az egyéni vállalkozás egy teljes naptári évben szünetelteti tevékenységét, mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól. Amennyiben az egyéni vagy társas vállalkozás agrárstátuszú, mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól.

 

IGAZOLÁS, SZÁMLA

A nyilvántartásba vételről szóló igazolások – átutalással történt pénzügyi rendezés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetési esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt – képezik az 5000 forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait.

Számla nem kerül kiállításra a befizetés pénzügyi igazolásához. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kiállítani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesíteni.

Az igazolás bármikor letölthető a regisztrációs felületre való bejelentkezés után.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) keretében módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetnek (társas vállalkozásnak) a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozónak pedig a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követően nyilvántartásba kell vetetni magát a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és évente 5.000,- kamarai hozzájárulást szükséges fizetnie, 2022-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytatnak (ld. lenti összefoglaló).

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség nem csak teljes naptári évre, hanem megkezdett évre is vonatkozik (min. 1 nap működés esetén már fizetési kötelezettség áll fenn).

Azon egyéni vállalkozások, amelyek teljes naptári évben szüneteltetik vállalkozói tevékenységüket, adott évben mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól.

A kamara által kialakított adatbázis nyilvános, tehát az abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek.

 

A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosultak:

  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
  • üzleti partnerkeresés,
  • pályázatfigyelés.

 

A törvény által előírt regisztrációs kötelezettség céljai:

  • Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek. Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.
  • Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről, hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a rendelkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

 


 

Összefoglaló az agrárstátuszról

 

Amennyiben az egyéni vállalkozás

  • valamely főtevékenysége (ÖVTJ) agrártevékenység (1. melléklet), 
  • valamely melléktevékenysége (ÖVTJ) agrártevékenység, és a vállalkozó nem szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR).

mentesül a kamarai nyilvántartásba vételi és hozzájárulás fizetési kötelzettség alól.

 

Amennyiben a társas vállalkozás

  • valamely lenti tevékenységet főtevékenységként (TEÁOR) végzi (2. melléklet), vagy
  • nyilvántartott mezőgazdasági termelőszövetkezet,

mentesül a kamarai nyilvántartásba vételi és hozzájárulás fizetési kötelzettség alól.

 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 1-2. melléklete:

 

1. Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján (egyéni vállalkozók):

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszergyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
467503   Növényvédőszer nagykereskedelem  
467504 Műtrágya nagykereskedelem  
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés  
749013 Falugazdász tevékenység  
749031 Haszonállatok törzskönyvezése  
749040 Gombaszakértés  
749049  Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

2. Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján: (társas vállalkozások)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
02 Erdőgazdálkodás  
03 Halászat, halgazdálkodás  
10 Élelmiszer gyártás  
11 Italgyártás  
12 Dohánytermék gyártása  
2015   Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása  
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása  
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás  
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme  
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme  
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme  
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme  
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése  
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 


E-mail: kamreg@veszpremikamara.hu
Tel.: +36-88-814-100

 
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!


VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 
AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 2.: