Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Veszélyhelyzet után: NÉBIH-engedélykötelezettség és ellenőrzött bejelentés

2020. június 22.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatót tett közzé a veszélyhelyzet megszüntetését követő engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről.

 

NÉBIH KÖZLEMÉNY:

 

A 2020. június 18-án hatályba lépett „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény” alapján az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

 

A törvény nem terjed ki:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,
 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,
 • azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,
 • az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,
 • a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
 • az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre, melynek alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih) hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben kizárt az ellenőrzött bejelentés:
  • földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások,
  • fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások,
  • veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások.

 

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formákban:

 • ügyfélkapun keresztül;
 • elektronikus űrlapon;
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján;
 • e-mail-en (a hatóság által annak hivatalos honlapján közzétett e-mail címre).

 

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

 

A Nébih-nél e-mail útján történő ellenőrzött bejelentés az egyes ügyekben az alábbi e-mail címeken tehető:

 • nem állami laboratóriumok engedélyezése, kijelölése: eli@nebih.gov.hu;
 • a Magyarországon engedélykötelesnek minősülő, de sem a 1107/2009 EK rendelet, sem a 2003/2003 EK rendelet által nem érintett, növények vagy talaj kezelésére használandó  termékek engedélyezése: NTAIbejelentes@nebih.gov.hu;
 • borászati termék forgalomba hozatali engedélyezése: bor@nebih.gov.hu;
 • kertészeti szaporítóanyag ágazat engedélyezési feladatai: mgeieb@nebih.gov.hu
  • szőlő szaporítóanyag import engedélyezése (3. országból),
  • prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény telepítés előzetes engedélyezése ("Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez" c. űrlapon),
  • alanyszőlő ültetvény telepítés engedélyezése („Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez” c. űrlapon),
  • gyümölcs szaporítóanyag import engedélyezése (3. országból),
  • prebázis, bázis, certifikált gyümölcs törzsültetvény engedélyezése..

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

 

Forrás: nebih.gov.hu