Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

2021. június 14.

A GINOP Plusz - 1.2.1-21 pályázati felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások bevezetésében.

A pályázatok benyújtására 2021. július 12-tól 2022. január 17-ig van lehetőség.

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 • 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12-től 2021. július 19-ig
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11-től 2021. október 18-ig
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10-től 2022. január 17-ig.

 

Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

Támogatás célja

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

 • amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
 • amely vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek megfelelőn, amennyiben a vállalkozás a korábbi szakaszokban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a következő szakaszokban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogató döntésben jelen konstrukció keretében,
 • amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
 • amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

 

Iparági korlátozás

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

 

Csekély összegű támogatás esetén:

 • amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 • akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás
 • fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

 

Regionális beruházás esetén:

 • amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 • amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást.

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került.

 

Képzési támogatás esetén:

 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
 • amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;
 • nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

 

 

Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

 

Megvalósítási idő: A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Önerő: Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Technológiafejlesztés, beleértve:

 • a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és/vagy
 • az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

 

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyből a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontban foglalt tevékenység a) pontban foglalt tevékenység:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a Műszaki, szakmai elvárások o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

 

Mire nem kapható támogatás:

 • épület fejlesztése (választható önállóan nem támogatható tevékenységek esetén), amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a csatolt fotódokumentáció alapján történik.
 • a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 

Előleg igénylése: 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

 

Projekt területi korlátozása

 • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
 • A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

 

A részletes pályázati felhívás elérhető a palyazat.gov.hu oldalán.

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.