Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása

2021. október 05.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az Európai Uniós forrásokból finanszírozott EFOP-1.1.1-15 ”Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt megvalósításával segíti elő a megváltozott munkaképességű személyek munka világába történő tartós visszailleszkedését.

 

A projekt bemutatása:

 • A projekt a célcsoport foglalkoztatásának bővítése érdekében a MMK személyek munkaerő-kínálatának fejlesztését és a munkaerő-kereslet élénkítését valósítja meg, valamint a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását segíti elő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és munkaerőpiaci aktív eszközök alkalmazásával.
 • A szolgáltatások helyi szinten történő biztosítása érdekében a konvergencia régiókba tartozó 18 megyében, 41 helyszínen működik EFOP iroda, ahol a projekt munkatársai várják az érdeklődő ügyfeleket és partnereket.
 • A projekt jelenleg alkalmazott eszközrendszerében az inaktív ügyfélkör feltárása, a fejlesztést és felkészítést jelentő foglalkozási rehabilitációt elősegítő szolgáltatások, a munkaadók számára biztosított szolgáltatások (állásfeltárás, toborzás és munkaerő-közvetítés), illetve a támogatás nélküli és támogatott foglalkoztatás, valamint a munkahelyi utánkövetés, munkahelymegtartás elősegítése a meghatározó.

 

A projekt célcsoportjai:

 • A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját azon keresőtevékenységet nem folytató MMK emberek alkotják, akik a bevonás időpillanatában a 2011. évi CXCI. törvény 22.§ a)-d) pontja alapján megváltozott munkaképességű személyek, vagy a 38/C. § (1) pontja alapján részükre rokkantsági ellátás került továbbfolyósításra, vagy a 2011. évi CXCI. törvény 19.§ (1a) alapján rokkantsági ellátásban részesülnek.
 • A projekt ügyfélköre megfelel a rehabilitációs hozzájárulás kiváltás feltételeinek, így foglalkoztatásuk esetén a kedvezmény érvényesítésére jogosultak az őket foglalkoztató munkaadók.
 • Az elmúlt időszak alapján a projekt keretében átlagosan kb. 2.500 fő MMK ügyfél várja a megfelelő munkalehetőséget, de emellett folyamatos az új, inaktív ügyfelek feltárása és bevonása.
 • A program közvetett célcsoportjába azok a munkaadók tartoznak, akik MMK személyek foglalkoztatását vállalják.

 

Támogatás nélküli foglalkoztatás:

A projekt a támogatást nem igénylő munkaadók számára segítséget nyújt:

 • a MMK személyek és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó jogszabályi környezet megismerésében,
 • a MMK munkavállalók foglalkoztatásához figyelembe vehető álláshelyek, álláslehetőségek feltérképezésében, a munkakörök elemzésében, új – a célcsoport foglalkoztatásával betölthető – munkakörök kialakításához,
 • jó gyakorlatok bemutatásával, MMK személyeket foglalkoztató munkaadók tapasztalatainak megosztásával (a foglalkoztatás előkészítése, a kiválasztás, a munkahelyre való beilleszkedés segítése és a foglalkoztatási tapasztalatok terén),
 • a MMK munkavállalók munkahelyi befogadására, foglalkoztatására történő felkészülésben,
 • a sikeres kiválasztás, felvétel és a tartós foglalkoztatás érdekében a MMK emberek foglalkoztatása terén még tapasztalattal nem rendelkező foglalkoztatók számára javaslatok és tanácsok megfogalmazása révén,
 • egyéni és csoportos állásinterjú szervezésében, különösen a motivált és munkatapasztalatot szerzett, nagyobb létszámú MMK ügyfélkör toborzásában és kiválasztásában,
 • a térítésmentesen nyújtott mentori szolgáltatás keretében a MMK munkavállaló betanulásában, munkahelyi beilleszkedésében, munkahely megtartásának elősegítésében, az esetlegesen felmerülő kérdések és problémák megoldásában.

 

Igénybe vehető kedvezmények, támogatások:

 • Rehabilitációs hozzájárulás: A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de az általa foglalkoztatott MMK személyek létszáma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás összege a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/ fő / év, amely a 2021. évben 1.449.000 Ft. A projekt által közvetített MMK személyek foglalkoztatásával a 25 főnél magasabb létszámot foglalkoztató munkaadók csökkenthetik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségüket, ezáltal jóval alacsonyabb bérköltségek mellett növelhetik munkavállalói kapacitásaikat (foglalkoztathatnak MMK személyeket) magasabb szintű szervezeti hatékonyság megvalósítása mellett.
 • Szociális hozzájárulási adókedvezmény: A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe a MMK személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel. Az érintett munkavállaló munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltató által fizetendő adót érintő kedvezmény mértéke 2020.07.01-től az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér 15,5%-a – de a kedvezmény összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 15,5 %-át.

 

Támogatott foglalkoztatás:

A projekt keretében biztosított támogatott foglalkoztatás célja, hogy a foglalkozási rehabilitáció a munkahelyen valósuljon meg, és lehetőség szerint:

 • felkészítse a munkavállalót a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra (tranzitálás), vagy
 • megvalósuljon a támogatást követően a munkavállaló tartós, támogatás nélküli foglalkoztatása a támogatott munkaadónál.

 

A megállapítható támogatás összegének mértékét az alábbi tényezők határozzák meg:

 • a támogatás időtartama: de minimis támogatás esetén minimum 6, maximum 7 hónap,
 • a támogatás időtartama: csoportmentességi rendelet alapján nyújtható bértámogatás esetén maximum 9 hónap (6+3 hónap)
 • a napi munkaidő és a munkakör betöltéséhez elvárt iskolai végzettség alapján meghatározott
 • támogatási kategória (havi támogatható bérsáv),
 • valamint az egyéni támogatási korlát (szintén a betöltendő munkakörhöz szükséges iskolai végzettség és a napi munkaidő függvényében).

 

Támogatás formái:

 • De minimis támogatás esetén: a teljes támogatási időszakban a támogatás intenzitása maximum 100%, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem kerül előírásra.
 • Csoportmentességi rendelet alapján nyújtható bértámogatás esetén: a támogatási időszak (6 hónap) során a támogatás intenzitása 75%, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartam (3 hónap), amelyre támogatás nem nyújtható.

 

Támogatási kategória:

A projekt keretében a betöltendő munkakör által elvárt iskolai végzettség alapján meghatározott munkabérsávnak megfelelően állapítható meg támogatás (amelyet részmunkaidőben arányosítani szükséges). A támogatási kategória alsó határa a bruttó bér esetében a hatályos minimálbér/garantált bérminimum összege, míg a felső határa (támogatás összege maximum) teljes munkaidős foglalkoztatás esetén:

 • felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben: 240.000 Ft / hó,
 • középfokú végzettséget igénylő munkakörben: 230.000 Ft / hó,
 • alapfokú végzettséget igénylő munkakörben: 180.000 Ft / hó.

 

További információ:

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.