Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kifutó képzés (tanulószerződés, együttműködési megállapodás)

Tanulószerződés

 

A 2019. évi Szkt. 125. § átmeneti rendelkezése alapján a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyokra továbbra is a régi szakképzési törvény 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (kifutó rendszerben):

 • a tanuló gyakorlati képzésben tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással való részvételére,
 • a tanuló tanulmányai befejezésére,
 • a tanuló juttatásaira.

A 2011. évi szakképzési törvény 63. § (2) bekezdése alapján a tanulószerződés alapján járó díjazás, ha a gyakorlati képzési idő eléri a

 • 70 %-ot, a minimálbér 18 %-a
 • 60 %-ot, a minimálbér 16,5 %-a
 • 50 %-ot, a minimálbér 15 %-a
 • 40 %-ot, a minimálbér 13,5 %-a 

A 2023. december 1-től érvényes kötelező minimálbér: bruttó 266.800,-Ft/hó, munkanapok száma: 251

 

2019. december 31-én hatályos Szja tv. 1.sz. melléklet 4.11. pontja alapján a tanulónak a tanulószerződés alapján kifizetett díjazás adómentes (díj + évenkénti emelés összege is). 2021. június 10-e után kifizetett díjazások után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. Jutalom, prémium, egyéb juttatás NEM adómentes.

Tanulószerződéses tanulókat megillető adómentes juttatások

 • természetbeni étkezés biztosítása a gyakorlati napokra
 • útiköltség térítés (lakóhelyről vizsgára, szakmai vizsgára, beszámolóra történő utazáshoz, ha az nem az iskola, vagy az állandó gyakorlati képző helyen van)
 • tisztálkodási eszköz, egyéni védőeszköz, védőital a képzőhely munkavállalóival azonos mértékben és formában
 • munkaruha (kihordási idő 2 év, de rövidebb idő is meghatározható életkori sajátosság, szennyeződés mértéke miatt). A kihordási idő leteltét követően a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. A kihordási idő előtti megszűnés esetén visszaadja vagy ha megtartja akkor arányos térítés kérhető. A térítéstől el lehet tekinteni, ha a tanulmányok befejeződnek és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta.
 • képzőhelyen kívüli gyakorlat megszervezése esetén szállás, utazás és étkezést kell biztosítani

 

Kötelező felelősségbiztosítás: a tanulók által a képzőhelynek, harmadik személynek okozott vagyoni károk, sérelemdíj iránti igények fedezetére szolgál.

 

Adókedvezmény

2022. január elsejétől kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás, így a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket. A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Az adókedvezmény napi mértékét a Szkt. 128.§ (5) bekezdés és a Szkr. 4/A mellékletében meghatározott súlyszorzók figyelembevételével kell megállapítani. A tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek minősül.

 

Tanulószerződés kötési lehetőségei

 • egyrészről az a tanuló, aki
  • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel,
  • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban),
  • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására,
  • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait, (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
  • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).
 • másrészről az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéb szerv, szervezet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

 

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

A tanulószerződés, a gyakorlati képzés megvalósulásának céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

 

 


 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 

AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.: