Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kifutó képzés (tanulószerződés, együttműködési megállapodás)

Tanulószerződés

 

A 2019. évi Szkt. 125. § átmeneti rendelkezése alapján a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyokra továbbra is a régi szakképzési törvény 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (kifutó rendszerben):

 • a tanuló gyakorlati képzésben tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással való részvételére,
 • a tanuló tanulmányai befejezésére,
 • a tanuló juttatásaira.

A 2011. évi szakképzési törvény 63. § (2) bekezdése alapján a tanulószerződés alapján járó díjazás, ha a gyakorlati képzési idő eléri a

 • 70 %-ot, a minimálbér 18 %-a
 • 60 %-ot, a minimálbér 16,5 %-a
 • 50 %-ot, a minimálbér 15 %-a
 • 40 %-ot, a minimálbér 13,5 %-a 

A 2023. január 1-től érvényes kötelező minimálbér: bruttó 232.000,-Ft/hó, munkanapok száma: 251

2019. december 31-én hatályos Szja tv. 1.sz. melléklet 4.11. pontja alapján a tanulónak a tanulószerződés alapján kifizetett díjazás adómentes (díj + évenkénti emelés összege is). 2021. június 10-e után kifizetett díjazások után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. Jutalom, prémium, egyéb juttatás NEM adómentes.

Tanulószerződéses tanulókat megillető adómentes juttatások

 • természetbeni étkezés biztosítása a gyakorlati napokra
 • útiköltség térítés (lakóhelyről vizsgára, szakmai vizsgára, beszámolóra történő utazáshoz, ha az nem az iskola, vagy az állandó gyakorlati képző helyen van)
 • tisztálkodási eszköz, egyéni védőeszköz, védőital a képzőhely munkavállalóival azonos mértékben és formában
 • munkaruha (kihordási idő 2 év, de rövidebb idő is meghatározható életkori sajátosság, szennyeződés mértéke miatt). A kihordási idő leteltét követően a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. A kihordási idő előtti megszűnés esetén visszaadja vagy ha megtartja akkor arányos térítés kérhető. A térítéstől el lehet tekinteni, ha a tanulmányok befejeződnek és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta.
 • képzőhelyen kívüli gyakorlat megszervezése esetén szállás, utazás és étkezést kell biztosítani

 

Kötelező felelősségbiztosítás: a tanulók által a képzőhelynek, harmadik személynek okozott vagyoni károk, sérelemdíj iránti igények fedezetére szolgál.

 

Adókedvezmény

2022. január elsejétől kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás, így a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket. A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Az adókedvezmény napi mértékét a Szkt. 128.§ (5) bekezdés és a Szkr. 4/A mellékletében meghatározott súlyszorzók figyelembevételével kell megállapítani. A tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek minősül.

Tanulószerződés kötési lehetőségei

 • egyrészről az a tanuló, aki
  • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel,
  • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban),
  • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására,
  • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait, (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
  • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).
 • másrészről az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéb szerv, szervezet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

 

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

A tanulószerződés, a gyakorlati képzés megvalósulásának céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

 

Együttműködési megállapodás

 

Szkt. 125. § átmeneti rendelkezése alapján a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyokra továbbra is a régi szakképzési törvény 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (kifutó rendszerben)

 • a tanuló gyakorlati képzésben tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással való részvételére,
 • a tanuló tanulmányai befejezésére,
 • a tanuló juttatásaira.

A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szociális hozzájárulási adóra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet (költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény) közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

 • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
 • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
 • a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
 • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
 • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Adókedvezmény

2022. január elsejétől kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás, így a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket. A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

A régi Szkt. alapján egybefüggő szakmai gyakorlatukat töltő tanulók után is érvényesíthető, melynek feltétele:

 • együttműködési megállapodás az intézménnyel az Szkr. 128.§ (5b) pontja szerinti kötelező tartalommal (családi és utónév valamint oktatási azonosító),
 • napi gyakorlati idő elérje a 7 órát.

 

Az adókedvezmény mértéke egy gyakorlati napra:

(szakképzési alapnormatíva x 1 (súlyszorzó) x 70 % )/ 251 ), azaz 3.347 Ft/ gyakorlati nap.

 


 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 

AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.:
 

 

Kapcsolódó dokumentumok: