Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tevékenységek, kötelezettségek

Tevékenységi körök

 

Képesítések

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységektől meg kell különböztetni a képesítési követelményekhez kötött tevékenységeket. Az ilyen megkötéssel végezhető tevékenységnél szakmai ismeretek szükségeltetnek. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági társaság valamelyik tagja, munkavállalója rendelkezik az adott képesítéssel. A tevékenység abban az esetben is végezhető, ha a társaság tagja vagy alkalmazottja ugyan nem rendelkezik a szükséges szakmai végzettséggel, de a társaság javára egy harmadik személy megbízási jogviszony keretében végzi ezt a feladatot.

Pl. gazdasági társaságot létre lehet hozni társasházi közös képviselet ellátására úgy, hogy a társaság alapító tagjai ugyan nem rendelkeznek ingatlankezelési képesítéssel és jogosultsággal, azonban a társaság munkavállalójaként olyan személyt (munkavállalót) alkalmaznak, aki ilyen képesítéssel rendelkezik. Ezen utóbbi esetben a társasházi közös képviselet ellátásáta a társaság jogosult lesz, az nem fog jogszabályi akadályba ütközni.

 

Formához kötött tevékenységek:

 • A társas vállalkozások esetében érvényesülő formakényszeren belül még további szűkítése lehet a választható gazdasági formának. Ugyanis egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott társasági formában végezhetőek.
 • Pl. banki, pénzintézeti tevékenységet, biztosítási, közraktári tevékenységet és a koncesszióköteles tevékenységek egy részét csak részvénytársasági formában lehet folytatni.

 

Bejelentéshez kötött tevékenységek:

 • Egyes tevékenységek megkezdését a vállalkozásnak kötelessége bejelenteni a gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes közigazgatási szervhez.
 • Pl. a kereskedelmi tevékenység vagy a játék-automaták üzemeltetése vagy időszaki lap kiadása is bejelentéshez kötött tevékenység (polgármesteri hivatal, jegyző).
 • Bejelentési kötelezettségek, engedélyek

 

Nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek:

 • Ebben az esetben a gazdasági társaság addig nem kezdheti meg a tevékenységét, amíg az adott jegyzékben nem szerepel. Ebbe a kategóriába tartozik pl.: az utazásszervezés, csomagküldő, ingatlanközvetítő vagy tolmácsolási tevékenység stb.

 

Hatósági engedélyhez kötött tevékenységek:

 • Alapítási engedély akkor szükséges, ha a törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági engedélyhez köti. Az alapítási engedély hiányában a társaság nem jöhet létre, tehát az alapítónak már a gazdasági társaság megalapítása előtt be kell szereznie az engedélyeket. Az engedélyt a cégbejegyzési kérelemhez mellékelni kell, ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a kérelmet hiánypótlási eljárás nélkül elutasítja.
 • Alapítási engedély hiányában nem jegyzik be a cégnyilvántartásba, Pl. a hitelintézeti és pénzügyi vállalkozást, vagy temetkezési szolgáltatás végzésére létrehozandó gazdasági társaságot.
 • Alapítási engedélyt csak törvény írhat elő. Az alapítási engedélytől eltérő a tevékenység gyakorlásához szükséges engedély. Ilyenkor a társaság engedély nélkül megalapítható, a cégbíróság a cégnyilvántartásba a társaságot és az érintett tevékenységi kört bejegyzi, az üzletszerű gazdasági tevékenységét meg tudja kezdeni a vállalkozás. Azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeit csak a működési engedély birtokában szabad megkezdenie. Ha megvan az engedély, akkor a cégbíróságnak ezt be kell nyújtani. Az engedély számát és érvényességi idejét a cégjegyzékbe be kell jegyezni.

 

Működési engedély, telephely engedély

 • Működési engedély szükséges pl. szakértői működéshez, üzletben kereskedelmi tevékenység folytatásához, állatmenhely és állatpanzió működtetéséhez stb.
 • Tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyt törvény, kormányrendelet és miniszteri rendelet írhat elő.
 • Tekintettel a folytatható tevékenységek nagy számára, valamint arra, hogy egyes tevékenységek vonatkozásában megkövetelt engedélyekre irányadó szabályozás igen gyakran változik a vállalkozás tevékenységeinek megválasztása előtt mindig le kell ellenőrizni kell, hogy a tevékenység nem engedély birtokában folytatható-e, és amennyiben igen, az engedélyt kiadó hatóságnál még a cégeljárás előtt érdeklődni kell az engedély megadásának aktuális feltételeiről, így többek között az engedély kiadása iránti kérelem díjáról is.
 • Bizonyos gazdasági tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre van szükség. Az adott tevékenység tehát kizárólag az engedély birtokában végezhető. A gazdasági társaságok vonatkozásában a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyt az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. Ennek elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást, a működési engedély beszerzésének az elmulasztása pedig egyéb hatósági eljárást vonhat maga után.

 

Kötelező kamarai nyilvántartásba vétel

A 2011. év CLVI. sz. törvény értelmében 2012. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, valamint ezzel összefüggésben az 5000,- Ft-os kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) évenkénti megfizetése. Bővebben

 

Építőipari kivitelezői nyilvántartásba vétel

A 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében minden építőipari kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. A regisztráció egyszeri (díja: 5.000,- Ft), azonban a vállalkozás köteles a tevékenységében bekövetkezett változásokat is folyamatosan bejelenteni (pl. telephelyváltozás, tevékenységbővítés stb.). Bővebben

 


 

Adatbázisok:

 

A személyes ügyintézéshez előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetés szükséges (ld. Kapcsolat).

 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 
 
AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.: