Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Mire ügyeljünk a vásárlás során?

Szerző: Tremmer Tamás
2019. június 13.

A vásárlások során kapott, a vásárlást igazoló blokkot, számlát érdemes megőrizni, mivel minőségi kifogásunkat a későbbiekben azzal tudjuk érvényesíteni. Egy ilyen dokumentum a békéltető testületi eljárásban is nagy segítségünkre lehet. 

Még ha rutinszerű vásárlásról is van szó, nem árt néhány hasznos tanácsot megszívlelni, hívta fel a figyelmet rá Mitev Hrisztó, a Veszprém Megyei Békéltető Testület elnöke.

- A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a természetes személyeken túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, mondta az elnök.

A fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános fogyasztó fogalom: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

- Miként jön létre a fogyasztói szerződés? Milyen ügylet minősíthető fogyasztói szerződésnek?

- Ez a vállalkozás és természetes személy között létrejövő szerződés. A fogyasztói szerződés néhány fázisa, eleme: az áru kiválasztása, amelyet követően sor kerül annak kifizetésére, ezt pedig a bizonylat átadása követi. A vásárláskor kapott bizonylat átvételével létrejön a fogyasztói szerződés.

 

- Miért kell megőrizni a vásárláskor kapott blokkot, számlát?

- Ezeket azért érdemes megőrizni, mivel minőségi kifogásunkat a későbbiekben azzal tudjuk érvényesíteni. Kötelező jótállás alá eső termék esetén elegendő a jótállási jegyet felmutatni az igény érvényesítéséhez.

Szolgáltatás igénybevételekor szintén rögzítsük írásban az igényelt az elvégzendő szolgáltatást, díját és a teljesítés határidejét, illetve az esetleges szavatossági vállalásokat.

 

- Meddig érvényesíthetjük a szavatossági jogainkat?

- Minden, magánszemélyként megvásárolt új termék esetében (vételártól függetlenül) két év szavatossági időszak biztosította megvásárlástól számítva, mely igényérvényesítési határidő gyártási hibák előfordulása esetén minőségi kifogás bejelenthetőségére vonatkozik.

 

- Milyen termékek esetében alkalmazhatjuk 3 napos cserét?

- Ha a kötelező jótállás alá eső termék esetében a megvásárlástól számított 3 munkanapon belül az árucikk meghibásodik, mely a rendeltetésszerű használatát akadályozza, úgy a kereskedőnek mérlegelés nélkül azonnal újra kell cserélnie.

 

- Mit jelent a bizonyítási teher és milyen termékekre vonatkozik?

- Szavatossági időszakban a vásárlástól számított hat hónapig a kereskedő köteles alátámasztani a hiba keletkezési okát, ha a felek között vita áll fenn, kötelező jótállás esetében egy évig.

 

- Milyen esetben és miért kell felvenni reklamációs jegyzőkönyvet?

- Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét és címét, a termék megnevezését, vételárát, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, a kifogás rendezésének módját, vagy elutasításának indokát.

Ha a vállalkozás a kifogás bejelentésekor a fogyasztó által bejelentett igényéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén annak indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül köteles a fogyasztót értesíteni.

 

- Mi a kellékszavatosság, és mely esetekben alkalmazható?

- A Polgári Törvénykönyv minden, kereskedőtől természetes személy által megvásárolt termékkel kapcsolatban szavatossági kötelezettséget ír elő. Új termék esetében két éves időtartamra; használt termékek esetében, továbbá nem fogyasztói szerződések esetén (magánszemély – magánszemélytől, kereskedő – kereskedőtől valóvásárlása esetén) egy éves időszakra. Ha ezen időszakon belül a termék gyártási eredetű hibával romlik el, a kereskedő köteles azt ingyenesen javítani, cserélni, vagy ha egyikre sincs lehetőség, árleszállítással élni, a terméket a vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, végső esetben a vételárat visszafizetni.

 

- Mi a termékszavatosság, és mely esetekben alkalmazható?

- Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Speciális szabályai vannak, a fogyasztó kijavítást, vagy kicserélést kérhet, mindvégig a fogyasztót terheli a bizonyítási kötelezettség. A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. A jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (vásárlás) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

 

VESZPRÉM MEGYEI  BÉKÉLTETŐ TESTÜLET:

8200 Veszprém, Radnóti M. tér 1. Pf.: 220
(A testület helyiségei: fsz. 115., 116.)
telefon: 88/814-111, fax: 88/412-150
e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
honlap:  www.bekeltetesveszprem.hu
fogadóóra: minden kedden 08:00 – 13:00  óra között

Célszerű előzetesen a 88/814-111 telefonon is érdeklődni!
A testület elnöke hívható (hétköznap 08:00 – 13:00 között): 06-30-209-0369

A dokumentumokat fogadjuk e-mailben, faxon, postai úton is,
illetve munkanapokon átadhatók a Kereskedelmi és Iparkamara Titkárságán (I. emelet) is.